brutusti|medaiabooksi|medaiabooksi|bulldozerri|bulldozerri|cgystsi|cgystsi|nasterdei|nasterdei|starftnewsi
Artikel om kväkarnas förändrade gudssyn

göra gällande på engelska I en artikel i The Guardian skriver Simon Jenkins om hur de brittiska kväkarnas förändrade gudssyn har lett till att de överväger att sluta använda ordet Gud i vissa sammanhang eftersom det gör en del besökare obekväma. Här kan du läsa…

svenska sagor för barn De brittiska kväkarnas årsmöte 2018 hölls i samfundets egna Friends House i centrala London. Förutom en stor mötessal finns bland annat andaktsrum, kafé, restaurang, bibliotek och en mycket fin bokhandel.  Själva årsmötet bestod dels av förhandlingar i stora mötessalen och…

åhlens city malmö södergatan Av Marit Kromberg Översatt av Torbjörn Söderquist Den 29 april Vi markerar i år att det är 500 år sedan den tyske teologen Martin Luther (1483–1546) gjorde sina 95 teser med kritik av katolska kyrkan kända år 1517. Luther mötte…

Dina personuppgifter

måla ansikte i profil Vännernas samfund arbetar sedan länge mycket varsamt med förteckningar som innehåller personuppgifter. I Ur kväkarerfarenheten 8.6.4 står det Samtliga förteckningar bör hanteras med omdöme, så att de inte kommer till oönskad användning. Nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft…

Brittiska årsmötet

andra världskriget filmer viaplay Kyrkans tidning skriver i en artikel om det brittiska årsmötet att språket åter står i fokus när samfundsboken ”Faith & practice” ska skrivas om. Vår egen samfundspedagog, Julia Ryberg, som intervjuas i artikeln berättar om likheter och skillnader mellan det…

Vandringsretreat

förtält husbil tyskland Livsrytm och miljöhot Vandringsretreat lördag 26/5 Hur finner vi vår egen rytm i en värld som snurrar allt snabbare? Hur påverkas vi av de miljöhot vi står inför. Under en vandring med början på Gärdet och vidare genom Stockholm, möter…

lucas nilsson hässleholm Nomineringskommittén önskar på olika sätt få reda på vad medlemmarna skulle vilja tjäna samfundet med. Vi har på sistone kunnat glädja oss åt många nya medlemmar, och det känns särskilt viktigt att deras gåvor tas tillvara på ett bra sätt….

Epistel från årsmötet

dämpa hunger på kvällen Till vänner överallt Till årets möte bar vi med oss frågan från vårt tema: Våra vittnesbörd – Hur vandrar vi, som samfund och individuellt, med glädje genom världen och svarar på det av Gud i var och en? Det svenska…

Årsmöte 2018

boris becker künstler wikipedia Välkomna till Vännernas samfunds i Sverige 84:e årsmöte Svartbäcken, Rimbo den 10 – 13 maj 2018 Tema: Våra vittnesbörd – Hur vandrar vi som samfund och individuellt, med glädje genom världen och svarar på det av Gud i var och…